Som bostadsrättsinnehavare har du möjlighet att bygga om din bostadsrätt. Det är dock viktigt att du vet vad som gäller i fråga om byggnadslov och/eller anmälan till styrelsen innan du påbörjar ditt arbete.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information se ”Boguiden”. Är du osäker så ta kontakt med styrelsen innan du börjar så undviker du risken för svartbygge med böter som följd.

Byggnadslov

 

I följande fall krävs både byggnadslov och ansökan till styrelsen:

– inredning av övervåning
– takkupa/takfönster/gavelfönster
– entré på femmor
– uteplats med tak på baksidan
– uteplats med förlängt tak på framsida
– inbyggda altaner på fram- eller baksida
– tillbyggnad av förråd
– fristående förråd eller lekstuga

Bygglov måste i ovanstående fall lämnas in till styrelsen. Byggloven beslutas på nästkommande styrelsemöte, därefter kan ni bifoga det godkända bygglovet från styrelsen med den ordinarie ansökan till bygglovskontoret.

Information om byggnadslov (länk till Linköpings kommun)

Blanketter för ansökan till Brf Tallkronan i Tallboda (länkar till blanketter)

Om-/tillbyggnad av lägenhet

Förändring av utvändigt kallförråd

I vissa fall krävs enbart en anmälan till styrelsen, ex vid större förändringar i den invändiga planlösningen.
Du använder dig då av ovanstående anmälan och lämnar den till någon i styrelsen.


ROT-avdrag

När du anlitar en hantverkare kan du få  rotavdrag för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden på fakturan

Följande uppgifter kan behövas vid ROT-avdrag:

Tallkronans organisationsnummer: 716402-5913

Fastighetsbeteckningen som är:
Malmskogen 10:85 för Medvindsvägen jämna nummer (gård a-c)
Malmskogen 10:86 för Medvindsvägen udda nummer + Sidvindsvägen söder cykelvägen (gård d, g, h och j)
Malmskogen 10:87 för Sidvindsvägen norr om cykelvägen (gård e, f samt k-o)

Lägenhetsnumret som finns på hyresavin. Det går också att kontakta Frubo för att få rätt nummer.

Vet du inte vilken bokstav din gård har? Du hittar gårdarnas beteckningar på kartan under Föreningen/Mäklarinfo.

Ritningar

Föreningen har tagit fram typritningar för vissa byggnationer.
Använder du typritning så är det inga problem att få klartecken med bygglovet från kommunens byggnämndskontor.

Se ritningar

Färg på husen

Som boende i Tallkronan är du ansvarig för yttre målning av din bostadsrätt. När det är dags att måla om köper du färgen på Nordsjö idé och design (Nya Tanneforsvägen 96) där boende i föreningen har rabatt. Nordsjö har rätt färger för vår förening så uppge att du bor i Tallkronan och vilken färg du har på din gård så får du rätt.

Reparationer

Reparation av vitvaror, snickerier, ursprunglig el och VVS som anmäls via vår felanmälan bekostar föreningen, upp till en kostnad av 400 kr exklusive moms, för arbete och material. Om materialkostnaden överstiger 400 kr + moms betalar du själv hela beloppet för materialet medan föreningen står för arbetskostnaden.

Boguiden

Boguiden är en lista över vem/vilka du kontaktar i olika frågor som rör ditt boende. Det kan vara styrelsemedlemmar eller externa entreprenörer och leverantörer. Här hittar du telefonnummer, telefontider och mejladresser.

Till boguiden