Källsortering

Vi har källsortering av vårt avfall i soprummen. Källsorteringen syftar till en bättre sortering som i sin tur bidrar till ökad miljöhänsyn. Vi anlitar Renall för uppdraget. Förutom kärl för vanliga hushållssopor och tidningar finns kärl för färgade och ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, små-batterier, pappersförpackningar. Övrigt avfall som barnvagnar, bilbatterier eller stekpannor, m.m, får du själv köra till någon av kommunens återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

Föreningen har tre containrar. Två av dem finns på Sidvindsvägen och en på Medvindsvägen. Där får endast trädgårdsavfall läggas. Med trädgårdsavfall avses allt komposteringsbart avfall från trädgården förutom kvistar och grenar som är grövre än 10 mm i diameter. I anslutning till containrarna finns informationsskyltar. Töm ut innehållet från eventuella säckar.

Att tänka på

Om vi hela tiden har i bakhuvudet vad källsortering handlar om löser sig en hel del. Källsortering handlar nämligen om förpackningar. Det är för att återanvända dem som sortering sker, vi hushållar med våra resurser och skonar vår miljö.

Läs informationsbladen ovanför kärlen. Där står mycket bra information som underlättar vid tveksamheter.

Inga kassar i tidningskärlet
I tidningskärlet ska bara tidningar, reklam och kataloger slängas, töm ev. kasse direkt i kärlet så ryms det mera i det. Vill du inte behålla din kasse så lägg papperskassen i kartongkärlet och plastkassen bland plastförpackningar.

I plastkärlet kan du slänga både hårda och mjuka förpackningar

Inget annat än förpackningar
Visst kan man tycka att en stekpanna platsar bland metallen, men eftersom det inte är någon förpackning så får vi betala extra för felsorterat.