Styrelsen behöver meddela att vi, på grund av Riksbankens senaste höjning, kommer att behöva höja månadsavgiften för boende och parkeringsplatser ytterligare en gång.

Höjningen gäller från och med juli 2023 och blir 6 procent.

Det här är den andra höjningen vi har behövt göra under 2023, på grund av Riksbankens besked om höjd styrränta. För att slippa ytterligare höjningar framöver så tog vi beslutet att lösa lånen tidigare, en tid innan de skulle läggas om, för att kunna binda räntan kommande 12 månader. Hade vi väntat till ordinarie 3-månadersombindning som inföll den 30 maj, hade avgiftshöjningen troligen blivit högre. Det ger oss en förutsägbarhet och stabilitet under tiden nu när räntan är svår att förutse.  

Den senaste avgiftshöjningen, innan 2023 skedde 2007 och sedan dess har BRF Tallkronan haft en stabil ekonomi med låga avgiftsnivåer, mycket tack vare låga räntenivåer. Med stigande räntor behöver också avgifterna justeras så att vi kan fortsätta driva föreningen på en stabil ekonomisk grund. Styrelsens främsta prioritet är att ha en budget i balans.

Har du några frågor kring avgiftshöjningen eller något annat gällande ditt boende så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på info@tallkronan.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *