Styrelsen behöver meddela att vi kommer att höja månadsavgiften för boende och parkeringsplatser. Höjningen gäller från och med juli 2024 och blir 5 procent.

Likt många bostadsrättsföreningar har även vår haft en utmanande tid med stigande räntor och utgifter för exempelvis snöröjning, fjärrvärme och andra kringkostnader som vår förening är beroende av. Med stigande
kostnader behöver också avgifterna justeras så att vi kan fortsätta driva föreningen på en stabil ekonomisk grund. Styrelsens främsta prioritet är att ha en budget i balans.

Dock ser det ljusare ut framåt och när räntorna sjunker och likviditeten tillåter så räknar vi med att sänka avgiften för boendet igen.

Det är alla vi som bor i föreningen som äger den. Månadsavgiften vi betalar för boendet täcker kostnader för drift och underhåll av fastigheten samt föreningens gemensamma utgifter. En del av avgiften går också till att betala av föreningens lån. Föreningen har således inget vinstintresse utan allt vi betalar går tillbaka till saker som rör föreningen.

Har du några frågor kring avgiftshöjningen eller något annat gällande ditt boende så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på info@tallkronan.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *