Brf Tallkronan i Tallboda har tecknat försäkring i Länsförsäkringar Östgöta. I fastighetsförsäkringen har vi tecknat ett tillägg som innebär att du som bostadsrättsinnehavare inte behöver teckna något Bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Villkoren i fastighetsförsäkringen har stramats upp så att större vikt läggs vid bostadsrättshavarens tillsyn och underhåll. Därför vädjar vi till alla medlemmar att vara uppmärksamma på eventuella läckage så att inga vattenskador uppstår.

Vid läckage genom yttertak, vid takkupor eller takfönster samt tätskikt i våtrum (både golv och vägg) får man ingen ersättning genom försäkringarna.