Information

Brf Tallkronan i Tallboda omfattar 215 bostadslägenheter.
Lägenheterna är placerade på 14 gårdar, med 7-22 lägenheter per gård.

Här finns originalplanlösningarna för respektive lägenhetsstorlek (pdf)

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Malmskogen 10:85-87,90
Inflyttningsår: 1981-1983

Till ombyggnation

Boguiden

Boguiden
Boguiden är en lista över vem/vilka du kontaktar i olika frågor som rör ditt boende. Det kan vara styrelsemedlemmar eller externa entreprenörer och leverantörer. Här hittar du telefonnummer, telefontider och mejladresser.

Läs vår boguide

Bastu

I anslutning till kvarterslokalen finns bastu som medlemmar kan boka. Det är bara lägenhetsinnehavaren/medlem som kan kvittera ut nyckel.

Övernattningsrum

I föreningen finns ett övernattningsrum som du kan hyra. Den består av ett sovrum, en toalett med dusch samt en hall med ett pentry.

Kvarterslokal

I föreningen finns en kvarterslokal som medlemmar kan hyra till en låg avgift. Lokalen har all tänkbar utrustning. Max antal besökare i lokalen är 50 personer.

Stadgar & Trivselregler

Här finner ni föreningens Stadgar
Här finner ni föreningens Ordnings- och trivselregler

Ritningar

Till vissa utbyggnader har föreningen tagit fram typritningar som vi tillhandahåller kostnadsfritt för medlemmar.

Släpkärra

Släpkärran kan lånas kostnadsfritt av medlemmar i föreningen. En förmån/service till föreningens medlemmar.

Bevakning

Föreningen anlitar Avarn Security för att minimera risken för brott inom vår förenining.

Avarn Security utför bevakningsrundor i vårt område under hela året.

Fläkt / Ventilation

Vilka inställningar du kan/får göra när det gäller husets ventilationssystem framgår av instruktionen som du hittar här (pdf).

Ladda ner intruktioner

Solceller

Solceller
Det finns nu möjlighet för boende att sätta upp solceller på sitt tak.
Rambeskrivning, instruktioner och upphandlingsunderlag finner ni här.

Ladda ner intruktioner

Årsredovisningar

Styrelsen arbetar aktivt med att både förhandla räntor och avtal med med banker, men också med entreprenörer och leverantörer. Det gör att vi kan hålla nere avgifterna.

Ladda ner årsredovisningar

Försäkring

Föreningen har tecknat ett tillägg i sin fastighetsförsäkring som innebär att du som bostadsrättsinnehavare inte behöver teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Mer om försäkringar

Tv, Internet och Tele

Föreningen har förhandlat fram ett gruppavtal hos leverantören Tele 2 gällande internetuppkoppling, tv-kanaler och telefoni.

Gruppavtal Tele 2

Källsortering

Vi har källsortering av hushållsavfall i soprummen. Här kan man lämna soppåsar med restavfall, kartonger, plastförpackningar, tidningar, glasförpackningar med mera.

Övrigt avfall som barnvagnar, bilbatterier eller stekpannor, m.m, får du själv köra till någon av kommunens återvinningscentraler.

Mer om källsortering

Ladda el-bil

Som boende i Brf Tallkronan i Tallboda så har man möjlighet att ladda sin elbil vid fyra laddstolpar. Laddarna är till för boende i föreningen och finns alltså inte registrerade i MER´s publika nätverk.

Elbilsladdning

Parkeringsplatser

Till varje bostadsrätt hör ett garage. Om du behöver ytterligare en parkeringsplats finns det möjlighet att hyra/ ställa sig i kö för det. Om du vill hyra/ställa dig i kö finns mer kontaktinformation till Frubo, som sköter uthyrningen i ”Boguiden”.

Parkeringsplatser

Vem ansvarar för vad?

Invändigt ytskick:

Golv, väggar, tak samt övriga inre

Egna tillbyggnader och
vindsinredning (även det som är utfört av tidigare ägare).

Hela ansvaret för reparationer och
underhåll.

Utvändigt underhåll.

Målning och eventuellt utbyte av träfasader, fönsterinklädnad, fönster och fönsterglas, ytterdörr, snickerier på hus och förråd, plank mellan lägenheterna samt målning av plåtdetaljer.

Vitvaror, sanitetsporslin.

Underhåll och utbyte. Byte av golvbrunn vid
ombyggnad.

Köksfläkt.

Reparation och skötsel.

Yttre markytor som tillhör lägenheten.

Ska hållas i vårdat skick.

Ytterdörr

Låssystem för nycklar.

VVS

Vattenradiatorer med ventiler och termostat. Kall- och varmvattenledningar. Avloppsledningar

Garage,Soputrymmen, Cykelhus och Lekredskap

Föreningen har ansvaret för detta men målningen utföres av de boende.

El

Fel på ursprungliga elledningar och eldon.

Takpannor
Plåtdekorationer
Hängrännor

Ansvar för att de är hela och fungerande. Boende sköter själv, vid behov rensning av hängrännor.

Ventilation
Rengöring av ventilationsrör

Hela ansvaret.

Gårdsombud

I Brf Tallkronan har vi ett eller två gårdsombud per gård för de 14 gårdar som föreningen omfattar. Gårdarna utser själva vem eller vilka som är gårdsombud.

Som gårdsombud deltar du på två möten per år, ett på våren och ett på hösten. Mötet hålls på kvällstid och vi bjuder på middag. Inför mötena samlar du in tankar och önskemål från boende på din gård. En del väljer att gå runt och personligen prata med sina grannar, andra läggar lappar i brevlådan eller sätter upp info på anslagstavlan i återvinningsrummet. Att vara gårdsombud är ett frivilligt uppdrag och det utgår inget arvode för arbetet.

Har man som boende åsikter man vill framföra mellan dessa gårdsombudsmöten så finns det alltid möjlighet att mejla till info@tallkronan.se

Det är inte gårdsombudens uppgift att ta tag i problem som kan uppstå på gårdarna, detta tas direkt med styrelsen.