Byggärenden – Mikael Jensen
Måndag – torsdag Kl. 18-20
Telefonnummer: 070-327 03 22

Felparkeringar på gator – Parkerings AB Dukaten
Telefonnummer: 013-20 54 10

Internet, tv och telefoni – Tele2
Telefonnummer: 90 222
Hemsida: www.tele2.se

Teckna/säga upp abonnemang grundat på Tallkronans gruppavtal: 0775-17 17 20

Försäkringsfrågor – Mikael Jensen
Måndag – torsdag Kl. 18-20
Telefonnummer: 070-327 03 22

Försäkring har tecknats i Länsförsäkringar, nr 2535126*00

Försäljning – Frubo AB
Telefonnummer: 013-37 40 80
Mail: info@frubo.se
Hemisda: www.frubo.se

Hyresavisering – Frubo AB
Telefonnummer: 013-37 40 80
Mail: info@frubo.se
Hemisda: www.frubo.se

Släpkärra – Christoffer Nilsson
Bokas digitalt på bokningssidan på hemsidan.

Christoffer Nilsson
Medvindsvägen 66
Telefonnummer: 0736-28 63 98
Måndag – fredag kl. 18-21.

Nyckel och tillbehör hämtas i ett låst skåp i soprummet på A-gården (orangea gården på Medvindsvägens högra sida om du kommer från Gränsliden). Låset låses upp med samma nyckel som du har till din ytterdörr.

Ohyra och skadedjur – Nomor
Kontakta Renall AB
Telefonnummer: 011-28 04 86
Dagtid måndag till fredag
Alternativt via webbens felanmälningsformulär.

OBS!
Är det akut kan du kontakta Nomor
Telefonnummer: 0771-122 300
Dagtid måndag till fredag kl.07-17

Uppge vårt försäkringsnr 2535126*00 i Länsförsäkringar

Felanmälan, inre och ytter skötsel, lås – Renall AB
Dagtid måndag – fredag
Telefonnummer: 011-28 04 86

Jour övrig tid via SOS Alarm
Telefonnummer. 011-14 96 69

E-post felanmalan@renall.se

Kvarterslokalen – Lisa Eklöf
Bokning sker via bokningssidan på hemsidan.

Alternativt ring 070-774 05 74, Måndag – Fredag kl.18-21 eller mail till: kvarterslokalen.tallboda@gmail.com

Övernattningsrum – Lisa Eklöf
Bokning sker via bokningssidan på hemsidan.

Alternativt ring 070-774 05 74, Måndag- Fredag kl.18-21 eller mail till: kvarterslokalen.tallboda@gmail.com

Nya nycklar lägenheter – Jan Carlsson
Telefonnummer: 013-12 67 78
Måndag – fredag kl. 17-21

Inpasseringsbrickor Bastu – Jan Carlsson
Telefonnummer: 013-12 67 78
Måndag – fredag kl. 17-21

Incidentrapportering – Avarn Security AB
Telefonnummer: 013-4606515

Parkeringsplatser – Frubo AB
Telefonnummer: 013-37 40 80
Mail: info@frubo.se
Hemsida: www.frubo.se

Utelåsning – BB Gruppen
Dagtid vardagar
Telefonnummer: 010-163 67 70

Övrig tid
Telefonnummer: 010-163 66 97

Överlåtelse – Frubo AB
Telefonnummer: 013-37 40 80
Mail: info@frubo.se
Hemsida: www.frubo.se