Ombyggnation

Som bostadsrättsinnehavare har du möjlighet att bygga om din bostadsrätt. Det är dock viktigt att du vet vad som gäller i fråga om byggnadslov och/eller anmälan till styrelsen innan du påbörjar ditt arbete.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information se ”Boguiden”. Är du osäker så ta kontakt med styrelsen innan du börjar så undviker du risken för svartbygge med böter som följd.

Till ombyggnation

Boguiden

Boguiden
Boguiden är en lista över vem/vilka du kontaktar i olika frågor som rör ditt boende. Det kan vara styrelsemedlemmar eller externa entreprenörer och leverantörer. Här hittar du telefonnummer, telefontider och mejladresser.

Läs vår boguide

Bevakning

Föreningen anlitar Avarn Security för att minimera risken för brott inom vår förenining.

Avarn Security utför bevakningsrundor i vårt område under hela året.

Fläkt / Ventilation

Vilka inställningar du kan/får göra när det gäller husets ventilationssystem framgår av instruktionen som du hittar här (pdf).

Ladda ner intruktioner

Solceller

Solceller
Det finns nu möjlighet för boende att sätta upp solceller på sitt tak.
Rambeskrivning, instruktioner och upphandlingsunderlag finner ni här.

Ladda ner intruktioner

Årsredovisningar

Styrelsen arbetar aktivt med att både förhandla räntor och avtal med med banker, men också med entreprenörer och leverantörer. Det gör att vi kan hålla nere avgifterna.

Ladda ner årsredovisningar

Försäkring

Föreningen har tecknat ett tillägg i sin fastighetsförsäkring som innebär att du som bostadsrättsinnehavare inte behöver teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Mer om försäkringar

Tv, Internet och Tele

Föreningen har förhandlat fram ett gruppavtal hos leverantören Tele 2 gällande internetuppkoppling, tv-kanaler och telefoni.

Gruppavtal Tele 2

Källsortering

Vi har källsortering av hushållsavfall i soprummen. Här kan man lämna soppåsar med restavfall, kartonger, plastförpackningar, tidningar, glasförpackningar med mera.

Övrigt avfall som barnvagnar, bilbatterier eller stekpannor, m.m, får du själv köra till någon av kommunens återvinningscentraler.

Mer om källsortering

Ladda el-bil

Som boende i Brf Tallkronan i Tallboda så har man möjlighet att ladda sin elbil vid fyra laddstolpar. Laddarna är till för boende i föreningen och finns alltså inte registrerade i MER´s publika nätverk.

Elbilsladdning

Parkeringsplatser

Till varje bostadsrätt hör ett garage. Om du behöver ytterligare en parkeringsplats finns det möjlighet att hyra/ ställa sig i kö för det. Om du vill hyra/ställa dig i kö finns mer kontaktinformation till Frubo, som sköter uthyrningen i ”Boguiden”.

Parkeringsplatser

Vem ansvarar för vad?

Invändigt ytskick:

Golv, väggar, tak samt övriga inre

Egna tillbyggnader och
vindsinredning (även det som är utfört av tidigare ägare).

Hela ansvaret för reparationer och
underhåll.

Utvändigt underhåll.

Målning och eventuellt utbyte av träfasader, fönsterinklädnad, fönster och fönsterglas, ytterdörr, snickerier på hus och förråd, plank mellan lägenheterna samt målning av plåtdetaljer.

Vitvaror, sanitetsporslin.

Underhåll och utbyte. Byte av golvbrunn vid
ombyggnad.

Köksfläkt.

Reparation och skötsel.

Yttre markytor som tillhör lägenheten.

Ska hållas i vårdat skick.

Ytterdörr

Låssystem för nycklar.

VVS

Vattenradiatorer med ventiler och termostat. Kall- och varmvattenledningar. Avloppsledningar

Garage,Soputrymmen, Cykelhus och Lekredskap

Föreningen har ansvaret för detta men målningen utföres av de boende.

El

Fel på ursprungliga elledningar och eldon.

Takpannor
Plåtdekorationer
Hängrännor

Ansvar för att de är hela och fungerande. Boende sköter själv, vid behov rensning av hängrännor.

Ventilation
Rengöring av ventilationsrör

Hela ansvaret.

Gårdsombud

I Brf Tallkronan har vi ett eller två gårdsombud per gård för de 14 gårdar som föreningen omfattar. Gårdarna utser själva vem eller vilka som är gårdsombud.

Som gårdsombud deltar du på två möten per år, ett på våren och ett på hösten. Mötet hålls på kvällstid och vi bjuder på middag. Inför mötena samlar du in tankar och önskemål från boende på din gård. En del väljer att gå runt och personligen prata med sina grannar, andra läggar lappar i brevlådan eller sätter upp info på anslagstavlan i återvinningsrummet. Att vara gårdsombud är ett frivilligt uppdrag och det utgår inget arvode för arbetet.

Har man som boende åsikter man vill framföra mellan dessa gårdsombudsmöten så finns det alltid möjlighet att mejla till info@tallkronan.se

Det är inte gårdsombudens uppgift att ta tag i problem som kan uppstå på gårdarna, detta tas direkt med styrelsen.